วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

บุคคลในครอบครัววิวัชรวงศ์


คุณแม่ของท่านชายทั้งสี่คือคุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์ หรือ ยุวธิดา สุรัสวดี หรือ ยุวธิดา ผลประเสริฐ
เกิด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2505 เสกสมรสกับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระธิดา 1 พระองค์ กับโอรส 4 องค์ คือ

หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน) ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (ปัจจุบัน คือ คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์)

หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น) ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ปัจจุบัน คือ คุณวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ )

หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ท่านอ่อง) ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 (ปัจจุบัน คือ คุณจักรี วิวัชรวงศ์ ) 

หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน) ประสูติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (ปัจจุบัน คือ คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ ) 

และพระธิดาหนึ่งพระองค์คือ หม่อมเจ้าหญิงบุษย์น้ำเพชร มหิดล (หรือ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล
ปัจจุบันทรงพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

เริ่มต้นใหม่ ที่นี่

เราได้เริ่มต้นบล็อกใหม่ ของคนที่รักครอบครัว วิวัชรวงศ์ แล้วที่นี่

Once On A Sandy Beach
by Vatchrawee Vivacharawongse

As I rest upon this sandy beach,
the sun burns and bronzes my back,
my heart aches as if it has been pricked by
a thousand thorns as I reminisce about
the day I rested my head on your
stretched-out back,
studying the hills and valleys it creates,
as I linked the constellation of your
freckles with my fingers
and gentley kissed them.
The love I have for you becomes
a flame in my heart which will consume
me alive as I think of the time when you
traced your fingers over my heart -
your tantilizing, liquid eyes took
a breath from my lungs.
Asked me what you have drawn upon my chest,
I replied in a whisper
behind your sandy coloured hair,
A box filled with dozens of roses.

Vatchrawee Vivacharawongse


สำหรับคนที่หาบทกลอนของท่านอยู่ หามาให้อ่านกันค่ะ